Start19:00:00 Vstupenky70

Premiéra filmu natočeného studenty, kteří se zapojili do programu DofE – Ceny vévody z Edinburghu v Klubu cestovatelů Masarykova gymnázia v Plzni.\r\n\r\nBěhem třítýdenního pobytu v Arménii studenti mapovali petroglyfické památky, staroarménské kláštery, přešli pohoří Geghamy a Vardenis a vystoupali na nejvyšší horu Arménie, Aragat. Projekce filmu je spojena s dobrovodným kulturním programem a prezentací projektu DofE a po jejím skončení proběhne beseda se studenty.