Start18:00:00

Školení povede ředitel Post Bellum a jeden z autorů rozhlasových Příběhů 20. století Mikuláš Kroupa. Dozvíte se zde, jak správně vést rozhovor s pamětníkem, zpracovat nahrávku, jak napsat co nejlepší článek, či co můžete zjistit v archivech. http://www.pribehy20stoleti.cz. start: 18:00 / vstup zdarma.