Start21:00:00

– Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech \JEDEN SVĚT 2003 – Plzeň\. Projekce filmů 2x denně, v dny, kdy se konají koncerty, projekce končí v 18.00 hod.