Dveře18:00 Start19:00 Facebook událost

29. ročník hudební soutěže
Divadlo pod lampou vyhlašuje ke dni 1. září 2022 dvacátý devátý ročník hudební soutěže Múza, nejstarší vyhledávací soutěže na území České republiky.

* přihláška
* text vyhlášení

Podmínky pro přihlášení do soutěže:
– soutěžní festival je otevřený kapelám i jednotlivcům všech hudebních stylů (zejména rock, dance, HC, metal, punk, ska, alternativa, hip-hop, pop, reggae ap.);
– kapela nemusí mít natočenou žádnou nahrávku (stačí vyplněná přihláška);
– kapela vydala hudební nosič, ale bez pomoci oficiálního vydavatelství (pokud si nejste jisti, přihlášku pošlete; pořadatel posoudí, zda podmínky splňujete a budete vyrozuměni o výsledku);
– přihlásit se může i kapela, která se účastnila minulých ročníků Múzy, vyjma vítězů minulého ročníku (tj. ANTEATER, PRAYERS IN VAIN, HIT THE FREAK);
– kapela v rámci svého vystoupení v soutěži Múza musí prezentovat pouze vlastní autorské skladby, u kterých není autor hudby a textu zastupován OSA nebo jiným autorským svazem.

Splňujete-li uvedené podmínky, pak k účasti na soutěži stačí dodržet následující pravidla:
• stáhněte si přihlášku z webu DPL ZDE, nebo si ji vyzvedněte osobně v kanceláři DPL (1. patro), na baru DPL nebo v prodejně Hudební nástroje Houdek (Divadelní 1, Plzeň);
• vyplněnou přihlášku doručte nejpozději do 30. září 2022 emailem ( [email protected] ), osobně (na místa výše uvedená) nebo poštou na adresu klubu, obálku označte „Múza 2022“;
• kapela musí uvést do přihlášky svůj email, kam pořadatel zašle v dostatečném časovém předstihu časový rozvrh a pokyny k postupovým kolům. Tento časový rozvrh je pro kapelu závazný;
• kapela musí akceptovat termín svého vystoupení. Včasnou dohodou s pořadateli lze ovlivnit pouze pořadí vystupujících, v den vystoupení jej již měnit nelze;
• před zahájením postupového kola kapela zaplatí pořadateli zápisné ve výši 200,- Kč;
• ke své prezentaci má kapela prostor 20 minut v postupovém kole a 20 minut ve finále; prodloužení časového limitu na vystoupení se nepovoluje, závažné překročení stanoveného času může porota klasifikovat jako porušení pravidel a kapelu diskvalifikovat.

Systém soutěže
Porota vyhlašuje v každém postupovém kole první místo, vítěz postupuje do finále (respektive do semifinále).
Porota může udělit Zvláštní cenu poroty, v postupových kolech to znamená postup do finále (respektive do semifinále).
Ve finálovém soutěžním večeru vyhlašuje porota tři místa.
V každém postupovém kole probíhá divácká soutěž. Její pravidla jsou vyznačena v klubu. Každá zakoupená vstupenka platí jako jeden hlas, je možno koupit jakýkoli počet vstupenek. Kapela, která obdrží od diváků nejvíce hlasů, postupuje do finále divácké soutěže.
Pro každý soutěžní večer bude na pódiu připravena nástrojová aparatura – dva kytarové a jeden basový aparát. Aparaturu zapůjčuje firma Hudební nástroje Houdek.

Ceny soutěže
• Vítěz poroty získává 3 natáčecí dny v nahrávacím studiu Ex-Avik a mastering ve studiu PyHa, PRIZE MONEY 20,000,- CZK,
• Skupina, která se umístí na 2. místě v Hlavní soutěži získává 2 natáčecí dny ve studiu Franz Kavkaz v Domažlicích
• Skupina, která se umístí na 3. místě v Hlavní soutěži získává 2 natáčecí dny v Divadle pod lampou.
• Vítěz divácké soutěže získává 2 natáčecí dny ve studiu „U Čmeláka“
• Skupiny umístěné na prvních třech místech v Hlavním finále a vítězná skupina v Divácké části soutěže mohou využít služeb bookingu společnosti Divadlo pod lampou.
• Všichni vítězové budou medializováni ve spolupráci s partnery soutěže a dostanou prostor pro vystoupení v Divadle pod lampou.
Petr Choura
Divadlo pod lampou

info:
https://podlampou.cz/
https://www.facebook.com/groups/161488630542773/
Divadlo pod lampou, Havířská 11, 301 00, Plzeň [email protected]
Petr Choura, tel. 602 211 324, 378 037 800 [email protected]