Dveře18:00 Start19:00 Facebook událost

Vzhledem k aktuální situaci bohužel musíme předčasně ukončit 28. ročník hudební soutěže Múza.
Kapely, které postoupily z pěti odehraných postupových kol, budou mít možnost se zúčastnit příštího ročníku, a to rovnou jeho finálových kol.

Děkujeme za pochopení
Divadlo pod lampou

———————————————————————————

MÚZA 2020 – 28. ročník hudební soutěže
Divadlo pod lampou vyhlašuje ke dni 1. listopad 2019 dvacátý osmý ročník hudební soutěže Múza,
nejstarší vyhledávací soutěže na území České republiky.

Podmínky pro přihlášení do soutěže:
– soutěžní festival je otevřený kapelám i jednotlivcům všech hudebních stylů (zejména rock, dance, HC, metal, punk, ska, alternativa, hip-hop, pop, reggae ap.); – kapela nemusí mít natočenou žádnou nahrávku (stačí vyplněná přihláška); – kapela vydala hudební nosič, ale bez pomoci oficiálního vydavatelství (pokud si nejste jisti, přihlášku pošlete; pořadatel posoudí, zda podmínky splňujete a budete vyrozuměni o výsledku); – přihlásit se může i kapela, která se účastnila minulých ročníků Múzy, vyjma vítězů minulého ročníku (tj. ANTEATER, PRAYERS IN VAIN, HIT THE FREAK); – kapela v rámci svého vystoupení v soutěži Múza musí prezentovat pouze vlastní autorské skladby, u kterých není autor hudby a textu zastupován OSA nebo jiným autorským svazem.

Splňujete-li uvedené podmínky, pak k účasti na soutěži stačí dodržet následující pravidla:
 stáhněte si přihlášku z webu DPL (www.podlampou.cz), nebo si ji vyzvedněte osobně v kanceláři
DPL (1. patro), na baru DPL nebo v prodejně Hudební nástroje Houdek (Divadelní 1, Plzeň);
 vyplněnou přihlášku doručte nejpozději do 15. ledna 2020 emailem ( [email protected] ),
osobně (na místa výše uvedená) nebo poštou na adresu klubu, obálku označte „Múza 2020“;
 kapela musí uvést do přihlášky svůj email, kam pořadatel zašle v dostatečném časovém
předstihu časový rozvrh a pokyny k postupovým kolům. Tento časový rozvrh je pro kapelu závazný;
 kapela musí akceptovat termín svého vystoupení. Včasnou dohodou s pořadateli lze ovlivnit
pouze pořadí vystupujících, v den vystoupení jej již měnit nelze;
 před zahájením postupového kola kapela zaplatí pořadateli zápisné ve výši 200,- Kč;
 ke své prezentaci má kapela prostor 20 minut v postupovém kole a 20 minut ve finále;
prodloužení časového limitu na vystoupení se nepovoluje, závažné překročení stanoveného času
může porota klasifikovat jako porušení pravidel a kapelu diskvalifikovat.

Systém soutěže
Porota vyhlašuje v každém postupovém kole první místo, vítěz postupuje do finále (respektive do semifinále). Porota může udělit Zvláštní cenu poroty, v postupových kolech to znamená postup do finále (respektive do semifinále). Ve finálovém soutěžním večeru vyhlašuje porota tři místa. V každém postupovém kole probíhá divácká soutěž. Její pravidla jsou vyznačena v klubu. Každá zakoupená vstupenka platí jako jeden hlas, je možno koupit jakýkoli počet vstupenek. Kapela, která obdrží od diváků nejvíce hlasů, postupuje do finále divácké soutěže. Pro každý soutěžní večer bude na pódiu připravena nástrojová aparatura – dva kytarové a jeden basový aparát. Aparaturu zapůjčuje firma Hudební nástroje Houdek a je možné si je předem vyzkoušet přímo v prodejně (zaměstnanci prodejny vám ochotně pomohou).

Ceny soutěže
 Vítěz poroty získává 3 natáčecí dny v nahrávacím studiu Ex-Avik a mastering ve studiu PyHa,
PRIZE MONEY 20,000,- CZK věnované společností FRUTEX,
 Skupina, která se umístí na 2. místě v Hlavní soutěži získává 2 natáčecí dny ve studiu Franz
Kavkaz v Domažlicích
 Skupina, která se umístí na 3. místě v Hlavní soutěži získává 2 natáčecí dny v Divadle pod
lampou.
 Vítěz divácké soutěže získává 2 natáčecí dny ve studiu Kdyně
 Pro všechny umístěné skupiny a také i pro vítěze jednotlivých postupových kol jsou
připraveny slevy na nákup v Hudebních nástrojích Houdek.
 Skupiny umístěné na prvních třech místech v Hlavním finále a vítězná skupina v Divácké
části soutěže mohou využít služeb bookingu společnosti Divadlo pod lampou.
 Všichni vítězové budou medializováni ve spolupráci s partnery soutěže a dostanou prostor
pro vystoupení v Divadle pod lampou.

Petr Choura
Divadlo pod lampou

info:
www.podlampou.cz
https://www.facebook.com/groups/161488630542773/

Divadlo pod lampou, Havířská 11, 301 00, Plzeň
[email protected]
Petr Choura, tel. 602 211 324, 378 037 800
[email protected]

múza_logo_reprák