Start21:00:00

International Impro Festival 2006 – impro-free-jazz festival. Jedinečné propojení člověka, techniky, času a prostoru. Mistrné ovládání elektroakustických hudebních nástrojů v podání světových špiček v oboru improvizací, podpořené originálními projekcemi zdánlivě náhodného uspořádání geometrických obrazců, které jsou výsledkem striktního vizuálního generování matematických nelineárních rovnic. Vystoupí skupina FREE TIME(CZ/SK/UK) + hosté: Robin Jones(UK), Steve Waterman(UK), Tőnu Naissoo(Estonsko), Steve Kershaw(USA)